در حال بارگذاری ...
 • تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران

  کارگروه تخصصی سرمایه گذاری بعنوان شانزدهمین کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران ایران آغاز بکار کرد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، نخستین جلسه کارگروه تخصصی سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران با حضور دکتر کریمی دبیرکل و دکتردلفراز رئیس کمیسیون سرمایه گذاری سندیکا برگزار شد.


  کارگروه تخصصی سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران شانزدهمین کارگروه تخصصی این نهاد صنفی است و در آن مدیران سرمایه گذاری موسسات بیمه عضویت دارند.


  در نخستین جلسه این کارگروه در خصوص آئین نامه داخلی کارگروه و انتخاب دبیر در جلسه آتی بحث و تبادل نظر شد.

   
  نظرات کاربران