در حال بارگذاری ...
 • برگزاری جلسه شورای دبیران کارگروه های تخصصی  سندیکای بیمه گران ایران

  جلسه شورای دبیران کارگروه های تخصصی با حضور دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، جلسه شورای دبیران کارگروه های تخصصی سندیکا با حضور دکتر کریمی برگزار شد و در خصوص مسایل روز صنعت بیمه بحث و تبادل نظر شد.
  در سندیکای بیمه گران ایران 15 کارگروه تخصصی و یک شورای معاونان فنی شرکتهای بیمه فعالیت دارد که از مدیران مربوطه در شرکتهای بیمه تشکیل یافته و بدنه کارشناسی این نهاد صنفی محسوب می شوند.

   
  نظرات کاربران