در حال بارگذاری ...
 • اطلاعیه شماره 3 در خصوص برگزاری انتخابات سمت دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران

  انتخابات سمت دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران روز دوشنبه 15 شهریور 1400برگزار خواهد شد و طی تمدید مجدد زمان ثبت نام، داوطلبان می توانند تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه 11 شهریور 1400  به این نهاد صنفی مراجعه نمایند.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، بر اساس اطلاعیه شماره 3 سندیکا مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات سمت دبیر کلی سندیکا تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 11 شهریور 1400  مهلت دارند طبق فرآیند ثبت نام مندرج در اطلاعیه شماره یک این نهادصنفی در انتخابات دبیرکلی ثبت نام نمایند. 


  متن کامل این اطلاعیه را در ادامه می خوانید:

  بسمه تعالی
  اطلاعیه شماره سه
  زمان برگزاری انتخابات سمت دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران
  و
  تمدید مهلت ثبت نام
  به استحضار علاقمندان به ثبت نام و ارائه خدمت به صنعت بیمه در سمت دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران می رساند که پیرو اطلاعیه شماره یک جهت ثبت نام داوطلبان تا تاریخ 1400/5/25 ؛ حسب درخواست رئیس محترم شورای عمومی و  تقاضای تعدادی از مدیران محترم عامل، این مدت طی اطلاعیه شماره 2 تا تاریخ 1400/6/6  تمدید گردید.
  مع هذا به منظور فراهم نمودن فرصت بیشتر برای داوطلبان سمت دبیرکلی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1400/6/8 هیئت رئیسه محترم سندیکا، مجدداً زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/6/11، بر اساس فرآیند تعریف شده در اطلاعیه شماره یک تمدید شد.
  تاکید می نماید انتخابات دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در تاریخ تعیین شده در روز دوشنبه مورخ 1400/6/15، طبق دعوتنامه جلسه شورای عمومی به شماره 1819-1400 مورخ 1400/6/7برگزار خواهد شد.

  روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران
  دوشنبه 1400/6/8
  نظرات کاربران