در حال بارگذاری ...
 • انتخاب دکتر مظلومی بعنوان نماینده بیمه گران در شورایعالی بیمه

  دکتر مظلومی با رای مدیران عامل شرکتهای بیمه  بعنوان نماینده  موسسات بیمه ای عضو سندیکا در شورایعالی بیمه انتخاب شد.

  درجلسه امروز شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دکتر یونس مظلومی مدیرعامل شرکت بیمه تعاون و عضو کمیسیون فنی این سندیکا بعنوان به عنوان نماینده موسسات بیمه عضو سندیکای بیمه گران ایران در شورایعالی بیمه انتخاب شد.
  پیش از این حسین کریم خان زند مدیرعامل شرکت بیمه نوین به عنوان نماینده سندیکا در شورای عالی بیمه حضور داشت که در این جلسه از زحمات وی تقدیر بعمل آمد.

   
  نظرات کاربران