در حال بارگذاری ...
 • تغییر ساعت کاری شرکتهای بیمه

  به پیشنهاد دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ساعت کاری دفاتر مرکزی و شعب شرکت های بیمه ای با هدف مدیریت مصرف انرژی تا پایان تیرماه از ساعت 7 الی 15 خواهد بود.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، با توجه به لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی در سطح کشور ، سید محمد علیپور طی نامه ای به  مدیران عامل شرکتهای بیمه ای پیشنهاد داد تا همراه با تدابیر اتخاذ شده توسط نهادهای مسئول  و هماهنگ با سایر مراکز خدمات رسانی ، ساعات کاری دفاتر مرکزی و شعب شرکت های بیمه ای تا پایان تیرماه از ساعت 7 الی 15 تعیین گردد.

  در نامه دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران آمده است:

  پیرو هماهنگی های ایجاد شده با اکثریت مدیران محترم عامل در ارتباط با ساعات کار شرکت های بیمه به استحضار می رساند:

  با عنایت به ساعات کار اعلام شده از سوی استانداری ها جهت سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ضرورت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در ارایه خدمات به بیمه گذاران محترم توسط شرکت های بیمه غیر دولتی عضو سندیکای بیمه گران ایران و مضافا لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی، پیشنهاد می گردد:

  1- ساعات کار درایام هفته (به استثنای روزهای پنجشنبه ) از ساعت(7) صبح لغایت (2:30) یا (3) بعد از ظهر (با توجه به تعطیل بودن یا نبودن پنجشنبه) تا پایان تیرماه تعیین گردد.
  2- جهت صرفه جویی در مصرف انرژی حضور همکاران برای ساعات بعد از ظهر به حداقل ضرورت تقلیل یابد.
  3- برای ساعات بعد از ظهر تا شروع به کار صبح روز بعد، انرژی های مصرفی به خصوص برق در حداقل ممکن مدیریت و کنترل گردد.
   مستدعی است مقررفرمائید ساعات کار مذکور در دفاتر مرکزی و شعب آن شرکت محترم تا پایان تیرماه سال جاری مورداجرا قرارگیرد.
  نظرات کاربران