در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
رونمایی از سامانه کاویس

رونمایی از سامانه کاویس

در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران از سامانه جامع تجمیع و تخصیص اطلاعات خودرویی با عنوان اختصاری کاویس رونمایی شد.

اخبار |

مرحله جدید ساماندهی  بیمه خودروهای صفرکیلومتر؛ آغاز تخصیص از امروز

مرحله جدید ساماندهی  بیمه خودروهای صفرکیلومتر؛ آغاز تخصیص از امروز

پس از راه اندازی سامانه کاویس و تجمیع اطلاعات خودروهای صفرکیلومتر،  در جلسه اخیر  شورای عمومی سندیکا روش تسهیم خودروها جهت صدور بیمه نامه میان شرکت های بیمه  تصویب شد و مرحله تخصیص  از امروز آغاز می شود.

اخبار |