در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
درباره سندیکای بیمه گران ایران

درباره سندیکای بیمه گران ایران

تاریخ تاسیس سندیکای بیمه‌گران ایران به سال 1316 برمیگردد. طبق ماده (9)  مصوبه هیات وزراء مورخ 26 مهرماه 1316 موسسات خارجه که در ایران کار می کنند باید عضویت سندیکای بیمه گران ایران را قبول نمایند.نظامنامه تشکیل این سندیکا ...

درباره ما |