در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ایرنا

دولت مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از بیمه درمان را پس می دهد
ایرنا

دولت مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از بیمه درمان را پس می دهد

بیمه گذارانی که در 6سال گذشته بابت خدمات بیمه درمان وتکمیلی درمان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند می توانند بر اساس حکم دیوان عدالت اداری و بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، آن را بازپس گیرند.

در رسانه ها |