در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
آذربایجان غربی؛ تشکیل کارگروه های تخصصی برای فرهنگ سازی و جلوگیری از تخلفات

آذربایجان غربی؛ تشکیل کارگروه های تخصصی برای فرهنگ سازی و جلوگیری از تخلفات

شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان آذربایجان غربی در راستای تقویت فرهنگ بیمه و جلوگیری از تقلبات و تخلفات احتمالی، کارگروه هایی را تشکیل داده است.

اخبار,اخبار شوراهای هماهنگی استانی |