در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
کارگروه تخصصی آتش سوزی

کارگروه تخصصی آتش سوزی

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های ...

اطلاعیه |