در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
رزومه دکتر علی جباری

رزومه دکتر علی جباری

سوابق تحصیلی: لیسانس - مدیریت بیمه فوق لیسانس - مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی) دکترای مدیریتسوابق کاری: کارشناس فنی شعبه فاطمی شرکت سهامی بیمه ...

اشخاص |

رزومه دکتر محمد رضایی

رزومه دکتر محمد رضایی

سوابق کاری: کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه مؤسس و اولین رئیس هیئت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه ارزیاب خسارت آتش سوزی 20 سال سابقه کار در مدیریت آتش سوزی معاون اداره کل نظارت بر ...

اشخاص |

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکا است که توسط شورای عمومی برای دو سال انتخاب می شود و وظایف خود را مطابق اساسنامه مورد عمل سندیکا و اختیارات و وظایفی را که حسب مورد توسط شورای عمومی به وی تفویض می گردد، انجام می دهد. ...

اشخاص |