در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
هیئت رئیسه

هیئت رئیسه

سندیکا دارای هیئت رییسه ای مرکب از دبیرکل و چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل است. اعضای اصلی و علی البدل از بین عالی ترین مقام های اجرایی موسسات عضو، برای مدت دو سال توسط شورای عمومی انتخاب می شوند. تداوم عضویت افراد مذکور ...

درباره ما |

اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران

اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران

بسمه تعالی   شورای عالی بیمه در اجرای ماده 75 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ 1398/05/02   "اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران" را مشتمل ...

درباره ما |

درباره سندیکای بیمه گران ایران

درباره سندیکای بیمه گران ایران

تاریخ تاسیس سندیکای بیمه‌گران ایران به سال 1316 برمیگردد. طبق ماده (9)  مصوبه هیات وزراء مورخ 26 مهرماه 1316 موسسات خارجه که در ایران کار می کنند باید عضویت سندیکای بیمه گران ایران را قبول نمایند.نظامنامه تشکیل این سندیکا ...

درباره ما |