در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب ...

فناوری اطلاعات |