در حال بارگذاری ...
  • به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، طی چند روز گذشته آقایان مهندس رضایی مدیرعامل شرکت بیمه البرز، اویار حسین مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان، کریمخان زند مدیرعامل شرکت بیمه نوین، دکتر مظلومی مدیرعامل و دکتر سهامیان رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه تعاون، مهندس ضرابیه مدیرعامل شرکت بیمه سامان، دکتر سلطانی مدیرعامل شرکت بیمه حافظ و دکتر بنویدی مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی آوای پارس با محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه گران دیدار کردند و در مورد برنامه های پیش رو به گفتگو پرداختند.