در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته  مهندسی و انرژی که اعضای آن عبارتند از:


  دبیرکارگروه: محمد باباکردی

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای احمد عابدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه البرز)
  جناب آقای علیرضا صادقی نیا عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه امید)
  جناب آقای سلیمان حمزوی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ایران معین)
  جناب آقای بهزاد یوسفی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ایران)
  جناب آقای علی سامنی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آرمان)
  جناب آقای سینا مهرپژوه عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آسماری)
  جناب آقای امین محمدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آسیا)
  جناب آقای سید فرخ مطهر عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه پارسیان)
  جناب آقای احسان بحرالعلوم طباطبایی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای سام نصراللهی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای محمد باباکردی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه تعاون)
  جناب آقای سعید طاهری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه حافظ)
  جناب آقای احمد خداپسند عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای وحید شریفی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه دانا)
  سرکار خانم الهه صادقی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه دی)
  جناب آقای سهراب جافریان عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه رازی)
  جناب آقای محمد رضا آقاجانی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سامان)
  سرکار خانم ناهید شاکری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سرمد)
  سرکار خانم مریم کاویانی نیک عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سینا)
  سرکار خانم سپیده جعفری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای علی مختاری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه کوثر)
  جناب آقای مجید نظری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ما)
  سرکار خانم ناهید پاسبانی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه معلم)
  جناب آقای حسین صابری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ملت)
  سرکار خانم ندا تاجیک عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه میهن)
  جناب آقای محسن ثابت عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه نوین)
  جناب آقای سید عباس هاشمی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 1 دی ماه 1399