در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته  مهندسی که اعضای آن عبارتند از:


  دبیرکارگروه: محمد باباکردی

   

  اعضای کارگروه:

   

  احمد عابدی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه البرز)
  علیرضا صادقی نیا عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه امید)
  سلیمان حمزوی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه ایران معین)
  مجید عبدی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه ایران)
  مهدی مقدم عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه آرمان)
  سینا مهرپژوه عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه آسماری)
  امین محمدی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه آسیا)
  سید فرخ مطهر عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه پارسیان)
  افسانه غانم عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه پاسارگاد)
  سید کاظم ملکوتی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه تجارت نو)
  محمد باباکردی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه تعاون)
  احمد قلی پور عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه حافظ)
  احمد خداپسند عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه حکمت صبا)
  وحید شریفی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه دانا)
  الهه صادقی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه دی)
  سعادت فراقی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه رازی)
  محمد رضا آقاجانی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه سامان)
  الهام جلوی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه سرمد)
  مریم کاویانی نیک عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه سینا)
  ولی اله طاهریان عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه کارآفرین)
  علی مختاری عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه کوثر)
  مجید نظری عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه ما)
  ناهید پاسبانی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه معلم)
  حمیدرضا علیمحمدی عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه ملت)
  ندا تاجیک عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه میهن)
  محسن ثابت عضو کارگروه بیمه مهندسی (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 4 آبانماه 1398