در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته  مهندسی و انرژی که اعضای آن عبارتند از:


  دبیرکارگروه: محمد باباکردی (بیمه تعاون)

   

  اعضای کارگروه:

   

  احمد عابدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه البرز)
  مهدی عباسی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه امید)
  حمیدرضا رضائیان عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ایران معین)
  بهزاد یوسفی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ایران)
  علی سامنی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آرمان)
  الهام جلوی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آسماری)
  امین محمدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آسیا)
  سید فرخ مطهر عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه پارسیان)
  احسان بحرالعلوم طباطبایی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه پاسارگاد)
  علی محمدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه تجارت نو)
  فرهاد رشیدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه حافظ)
  احمد خداپسند عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه حکمت صبا)
  وحید شریفی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه دانا)
  الهه صادقی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه دی)
  سعادت فراقی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه رازی)
  محمد رضا آقاجانی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سامان)
  ناهید شاکری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سرمد)
  مریم کاویانی نیک عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سینا)
  سپیده جعفری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه کارآفرین)
  مجید رحمانی زاده عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه کوثر)
  مجید نظری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ما)
  ناهید پاسبانی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه معلم)
  ناصر رشیدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ملت)
  احسان اردشیریان عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه میهن)
  محسن ثابت عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 20 دی  1400