در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

  تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.

   

  از جمله در حوزه مالی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه مالی:عبدالمجید رافع حق نژاد

   

  اعضای کارگروه:

   

  سرکار خانم فرنگیس جهاندار عضو کارگروه مالی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  جناب آقای محمد غلامزاده عضو کارگروه مالی (بیمه البرز)
  جناب آقای حامد خدامرادی عضو کارگروه مالی (بیمه امید)
  جناب آقای عباس حقیقی رئوف عضو کارگروه مالی (بیمه ایران معین)
  جناب آقای حسن نظری عضو کارگروه مالی (بیمه ایران)
  سرکار خانم سهیلا فلاحت پور عضو کارگروه مالی (بیمه آرمان)
  جناب آقای حامد دهبد عضو کارگروه مالی (بیمه آسماری)
  جناب آقای محمد افتخاری عضو کارگروه مالی (بیمه آسیا)
  جناب آقای سید هاشم نژاد فاضل عضو کارگروه مالی (بیمه پارسیان)
  سرکار خانم فاطمه سبحانی عضو کارگروه مالی (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای جواد آرونی عضو کارگروه مالی (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای مسلم اسدی عضو کارگروه مالی (بیمه تعاون)
  جناب آقای امید امجد عضو کارگروه مالی (بیمه توسعه)
  سرکار خانم زهرا محمدی پور عضو کارگروه مالی (بیمه حافظ)
  جناب آقای محمد قلی پور عضو کارگروه مالی (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای حسن زیادخانی عضو کارگروه مالی (بیمه دانا)
  جناب آقای محمد عبدالعظیمی عضو کارگروه مالی (بیمه دی)
  جناب آقای زهیر نمازی عضو کارگروه مالی (بیمه رازی)
  سرکار خانم سمیه ادهمی عضو کارگروه مالی (بیمه زندگی باران)
  جناب آقای حمید دادپوری عضو کارگروه مالی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  جناب آقای فرهاد برخی عضو کارگروه مالی (بیمه سامان)
  جناب آقای امیرحسن کرمی عضو کارگروه مالی (بیمه سرمد)
  جناب آقای حسین دربانیان عضو کارگروه مالی (بیمه سینا)
  جناب آقای عبدالمجید رافع حق نژاد عضو کارگروه مالی (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای مصطفی مقصودی عضو کارگروه مالی (بیمه کوثر)
  سرکار خانم مهری ضیاء خدادادیان عضو کارگروه مالی (بیمه ما)
  جناب آقای سید حسن آخدر عضو کارگروه مالی (بیمه متحد قشم)
  سرکار خانم افسانه دوست محمدی عضو کارگروه مالی (بیمه متقابل کیش)
  جناب آقای محمود خانی اوشانی عضو کارگروه مالی (بیمه معلم)
  جناب آقای امیر حمزه ملکیان عضو کارگروه مالی (بیمه ملت)
  سرکار خانم مهناز ابراهیمی عضو کارگروه مالی (بیمه میهن)
  سرکار خانم شقایق دیلمی پور عضو کارگروه مالی (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 1 دی ماه 1399