در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه مالی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه مالی: عبدالمجید رافع حق نژاد

   

  اعضای کارگروه:

  فرنگیس جهاندار عضو کارگروه مالی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  محمد غلامزاده عضو کارگروه مالی (بیمه البرز)
  حامد خدامرادی عضو کارگروه مالی (بیمه امید)
  عباس حقیقی رئوف عضو کارگروه مالی (بیمه ایران معین)
  محمد مهدی کیامهر عضو کارگروه مالی (بیمه ایران)
  امیرحسن کرمی عضو کارگروه مالی (بیمه آرمان)
  حامد دهبد عضو کارگروه مالی (بیمه آسماری)
  داود سرائی عضو کارگروه مالی (بیمه آسیا)
  محمدرضا قوی پنجه عضو کارگروه مالی (بیمه پارسیان)
  ویکتوریا خورسند عضو کارگروه مالی (بیمه پاسارگاد)
  جواد آرونی عضو کارگروه مالی (بیمه تجارت نو)
  مسلم اسدی عضو کارگروه مالی (بیمه تعاون)
  فرامرز مهرجو عضو کارگروه مالی (بیمه حافظ)
  محمد قلی پور عضو کارگروه مالی (بیمه حکمت صبا)
  حمیدرضا علیزاده محب عضو کارگروه مالی (بیمه دانا)
  حمیدرضا جبارپور عضو کارگروه مالی (بیمه دی)
  زهیر نمازی عضو کارگروه مالی (بیمه رازی)
  حمید دادپوری عضو کارگروه مالی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  فرهاد برخی عضو کارگروه مالی (بیمه سامان)
  احمد اشرف پور عضو کارگروه مالی (بیمه سرمد)
  حسین دربانیان عضو کارگروه مالی (بیمه سینا)
  عبدالمجید رافع حق نژاد عضو کارگروه مالی (بیمه کارآفرین)
  فرهاد اعلمی فر عضو کارگروه مالی (بیمه کوثر)
  وحید وثوق عضو کارگروه مالی (بیمه ما)
  سید هاشم نژاد فاضل عضو کارگروه مالی (بیمه معلم)
  حسن هاشمی عضو کارگروه مالی (بیمه ملت)
  سمیه ادهمی عضو کارگروه مالی (بیمه میهن)
  شقایق دیلمی پور عضو کارگروه مالی (بیمه نوین)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی: 5 اسفند 1397