در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

  تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.

   

  از جمله در حوزه مالی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه مالی:عبدالمجید رافع حق نژاد (بیمه کارآفرین)

   

  اعضای کارگروه:

   

  مهدی هوشنگی عضو کارگروه مالی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  امیر غلامحسین باغبانی عضو کارگروه مالی (بیمه البرز)
  حامد خدامرادی عضو کارگروه مالی (بیمه امید)
  عباس حقیقی رئوف عضو کارگروه مالی (بیمه ایران معین)
  حسن نظری عضو کارگروه مالی (بیمه ایران)
  رضا زارعی عضو کارگروه مالی (بیمه آرمان)
  حامد دهبد عضو کارگروه مالی (بیمه آسماری)
  ابراهیم محمودی عضو کارگروه مالی (بیمه آسیا)
  سید هاشم نژاد فاضل عضو کارگروه مالی (بیمه پارسیان)
  فاطمه سبحانی عضو کارگروه مالی (بیمه پاسارگاد)
  ابوالقاسم احسانی نیا عضو کارگروه مالی (بیمه تجارت نو)
  مسلم اسدی عضو کارگروه مالی (بیمه تعاون)
  امید امجد عضو کارگروه مالی (بیمه توسعه)
  زهرا محمدی پور عضو کارگروه مالی (بیمه حافظ)
  محمد قلی پور عضو کارگروه مالی (بیمه حکمت صبا)
  محمود بهرامی عضو کارگروه مالی (بیمه دانا)
  محمد عبدالعظیمی عضو کارگروه مالی (بیمه دی)
  علی بهرامی نسب عضو کارگروه مالی (بیمه رازی)
  سمیه ادهمی عضو کارگروه مالی (بیمه زندگی باران)
  حمید دادپوری عضو کارگروه مالی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  فرهاد برخی عضو کارگروه مالی (بیمه سامان)
  امیرحسن کرمی عضو کارگروه مالی (بیمه سرمد)
  حسین دربانیان عضو کارگروه مالی (بیمه سینا)
  مصطفی مقصودی عضو کارگروه مالی (بیمه کوثر)
  مهری ضیاء خدادادیان عضو کارگروه مالی (بیمه ما)
  مسعود یاوری عضو کارگروه مالی (بیمه متحد قشم)
  فروغ عباسیان عضو کارگروه مالی (بیمه متقابل کیش)
  محمود خانی اوشانی عضو کارگروه مالی (بیمه معلم)
  مهناز ابراهیمی عضو کارگروه مالی (بیمه ملت)
  شقایق دیلمی پور عضو کارگروه مالی (بیمه نوین)
  بهروز ابراهیم زاده رحیملو عضو کارگروه مالی (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 20 دی 1400