در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه مالی که اعضای آن عبارتند از:

   

   

  شرکت نام نام خانوادگی  سمت در شرکت
  اتکایی امین رضوان بابو مدیر مالی و اداری
  اتکایی ایرانیان فرمگیس جهاندار مدیر امور مالی
  البرز محمد غلامزاده مدیر امور مالی
  امید حامد خدامرادی مدیر مالی و سرمایه گذاری
  ایران محمد مهدی  کیامهر  سرپرست اداره کل امور مالی 
  ایران معین عباس حقیقی رئوف مدیر امور مالی
  آرمان امیرحسن کرمی مدیر امور مالی
  آسماری پریسا میرآقایی مدیر امور مالی
  آسیا داود سرائی مدیر امور مالی
  پارسیان محمدرضا  قوی پنجه مدیر امور مالی
  پاسارگاد ویکتوریا خورسند مدیر امور مالی
  تجارت نو جواد آرونی مدیر امور مالی
  تعاون مسلم اسدی مدیر امور مالی
  حافظ فرامرز مهرجو مدیر امور مالی
  حکمت صبا محمد قلی پور مدیر امور مالی
  خاورمیانه حمید دادپوری مدیر امور مالی
  دانا حمیدرضا علیزاده محب -
  دی حمیدرضا جبارپور رئیس اداره حسابداری
  رازی - - -
  سامان محمد  مهرابی سرپرست مالی 
  سرمد احمد اشرف پور مدیر امور مالی
  سینا حسین  دربانیان  مدیر امور مالی
  کارآفرین عبدالمجید رافع معاون مدیرعامل در امور مالی و اداری
  کوثر فرهاد اعلمی فر معاون مالی
  ما وحید  وثوق مدیر امور مالی 
  معلم سیدهاشم نژادفاضل مدیر امور مالی
  میهن سمیه ادهمی مدیر امور مالی
  نوین شقایق دیلمی پور  مدیر امور مالی