در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه: شاهین فتاحیانی

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای آرش طاهری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه البرز)
  جناب آقای علیرضا منافی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه امید)
  جناب آقای احمد امامی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ایران معین)
  جناب آقای شاهین فتاحیانی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ایران)
  جناب آقای مهدی ایرانی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آرمان)
  جناب آقای آرمان عمادی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آسماری)
  جناب آقای فرشاد وحیدپور عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آسیا)
  جناب آقای روح اله حیدری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه پارسیان)
  جناب آقای جمشید نظری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای شهرداد عزت دوست عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای رضا جمالی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه تعاون)
  جناب آقای کاظم مهدوی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه توسعه)
  جناب آقای مهران شیرخدائی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه حافظ)
  جناب آقای علیرضا هاشمی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه حکمت صبا)
  سرکار خانم مهدیه نعیم حسنی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه دانا)
  جناب آقای سید محمد جعفر علایی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه دی)
  جناب آقای مهدی ملکی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه رازی)
  سرکار خانم مرضیه سلطان محمدی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه زندگی باران)
  جناب آقای حمید امرایی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه زندگی خاورمیانه)
  سرکار خانم الهه ادریسی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سامان)
  جناب آقای جابر توان عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سرمد)
  جناب آقای اعظم حاجی زاده عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سینا)
  سرکار خانم نیلوفر نادری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای محمدرضا مومنی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه کوثر)
  جناب آقای فرزاد غلامی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ما)
  سرکار خانم الهام محسنی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه متحد قشم)
  جناب آقای مجید حبیبی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه متقابل کیش)
  سرکار خانم شبنم شفیع ها عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه معلم)
  جناب آقای کیوان عباسی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ملت)
  جناب آقای فاطمه کاظمی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه میهن)
  جناب آقای محمد حسن اسکندری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه نوین)
  جناب آقای قاسم مهرانی راد عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 1 دی ماه 1399