در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه: روح اله حیدری (بیمه پارسیان)

   

  اعضای کارگروه:

  سید مرتضی هاشمی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( بیمه اتکایی ایرانیان)
  آرش طاهری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه البرز)
  علیرضا منافی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه امید)
  سعید عظیمی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ایران معین)
  محمد حضرتی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ایران)
  مهدی ایرانی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آرمان)
  آرمان عمادی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آسماری)
  فرشاد وحیدپور عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آسیا)
  روح اله حیدری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه پارسیان)
  جمشید نظری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه پاسارگاد)
  علی سالارکیا عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه تجارت نو)
  ال مان ورقائی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه تعاون)
  زهرا ایزدپناه عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه توسعه)
  مهران شیرخدائی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه حافظ)
  مصطفی نیکوگفتار عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه حکمت صبا)
  مهدیه نعیم حسنی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه دانا)
  سید محسن توفیقی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه دی)
  رضا جمالی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه رازی)
  مرضیه سلطان محمدی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه زندگی باران)
  حمید امرایی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه زندگی خاورمیانه)
  الهه ادریسی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سامان)
  جابر توان عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سرمد)
  اعظم حاجی زاده عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سینا)
  نیلوفر نادری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه کارآفرین)
  محمدرضا مومنی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه کوثر)
  فرزاد غلامی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ما)
  الهام محسنی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه متحد قشم)
  مجید حبیبی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه متقابل کیش)
  شبنم شفیع ها عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه معلم)
  کیوان عباسی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ملت)
  محمد حسن اسکندری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه نوین)
  قاسم مهرانی راد عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 20 دی 1400