در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که اعضای آن عبارتند از:

   

   

  شرکت نام نام خانوادگی سمت در شرکت
  البرز سیدمنصور نقیبی مدیر فناوری اطلاعات
  امید علیرضا منافی دیزجی مدیر فناوری اطلاعات
  ایران شاهین فتاحیانی مدیر کل فناوری اطلاعات و آمار
  ایران معین احمد امامی اداره سیستمهای اطلاعاتی و آمار
  ایران معین میثم فهیمی اداره زیرساخت شبکه و ارتباطات
  آرمان مهدی ایرانی مدیر فناوری اطلاعات
  آسماری فرهاد ممی پور مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  آسیا مسعود مومن زاده مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  پارسیان روح اله  حیدری مدیر فناوری اطلاعات
  پاسارگاد جمشید نظری مدیر توسعه سیستمها
  تجارت نو رضا فوزی مدیر فناوری اطلاعات
  تعاون رضا جمالی مدیر فناوری اطلاعات
  حافظ رضا ایزدی یگانه مدیر فناوری اطلاعات
  حکمت صبا علیرضا هاشمی مدیر فناوری اطلاعات 
  خاورمیانه هومن صبوحی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  دانا عباس هاشم زاده مدیر فناوری اطلاعات
  دی همایون العلوی مدیر فناوری اطلاعات
  رازی جعفر پور اسماعیلی مدیر فناوری های دیجیتال
  سامان الهه  ادریسی مدیر فناوری اطلاعات
  سرمد حامد عابدینی مدیر فناوری اطلاعات
  سینا اعظم  حاجی زاده  مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات 
  کارآفرین نیلوفر نادری مدیر فناوری اطلاعات
  کوثر محمدرضا مومنی مدیر فناوری اطلاعات
  ما شهروز مجیدی مدیر فناوری اطلاعات
  معلم شبنم شفیع ها مدیر فناوری اطلاعات
  میهن آرش طاهری مدیر آمار و فناوری اطلاعات
  نوین محمد حسن اسکندری مدیر فناوری اطلاعات