در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر اول کارگروه: جناب آقای روح اله حیدری (بیمه پارسیان)

   

  دبیر دوم کارگروه: جناب آقای فرزاد غلامی (بیمه ما )

   

  اعضای کارگروه:

  جناب آقای محمد حضرتی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( بیمه ایران)
  جناب آقای فرشاد وحیدپور عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آسیا)
  جناب آقای آرش طاهری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه البرز)
  جناب آقای وحید حقانی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه دانا)
  جناب آقای سعید عظیمی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه رازی)
  جناب آقای سید کاظم مهدوی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه توسعه)
  سرکار خانم نیلوفر نادری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه کارآفرین)
  سرکار خانم اعظم حاجی زاده عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سینا)
  جناب آقای کیوان عباسی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ملت)
  جناب آقای علیرضا منافی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه امید)
  جناب آقای مهران شیرخدایی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه حافظ)
  جناب آقای سید محسن توفیقی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه دی)
  سرکار خانم الهه ادریسی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سامان)
  جناب آقای محمد حسن اسکندری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه نوین)
  جناب آقای جمشید نظری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه پاسارگاد)
  سرکار خانم شبنم شفیع ها عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه معلم)
  جناب آقای سید مرتضی هاشمی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه اتکایی ایرانیان)
  جناب آقای مجتبی بهرامی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه کوثر)
  جناب آقای مهدی ایرانی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آرمان)
  جناب آقای آرمان عمادی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آسماری)
  جناب آقای ال مان ورقایی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه تعاون)
  جناب آقای جابر توان عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سرمد)
  جناب آقای علی سالارکیا عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای مصطفی نیکوگفتار عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای حمید امرایی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه زندگی خاورمیانه)
  سرکار خانم الهام محسنی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه متحد قشم)
  جناب آقای مجید حبیبی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه متقابل کیش)
  جناب آقای نیما منصوری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه اتکایی امین)
  جناب آقای امیر حسین رسولی فرح عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (صندوق تامین خسارت های بدنی)
  سرکار خانم مرضیه سلطان محمدی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه زندگی باران)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 10  مرداد  1401