در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه شبکه فروش که اعضای آن عبارتند از:

   

   

  شرکت نام نام خانوادگی  سمت در شرکت
  البرز حمید جولائی مدیر امور نمایندگان
  امید - - -
  ایران حسین  روحی مدیر کل امور نمایندگی ها
  ایران معین حسین پایندانی مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران
  آرمان بهمن سوری مدیر نمایندگان و کارگزاران
  آسماری فرزان فروزانفر معاون توسعه شبکه فروش
  آسیا احمد صحرانورد وشاره  
  پارسیان محمدرضا کمالی نفر  
  پاسارگاد محمد درهم فروش معاون مدیر امور منطق، شعب و نمایندگان در امور نمایندگان و کارگزاران
  تجارت نو بهنام شهریار معاون توسعه و بازار
  تعاون احسان قائم پناه مدیر بازاریابی
  حافظ ساناز  ستوده سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان
  حکمت صبا مجید  ارستن مدیرامور نمایندگان و کارگزاران
  خاورمیانه محمدرضا صدوقی مدیر امور شعب و نمایندگان
  دانا - - -
  دی محمدرضا کشاورز معاون فروش و توسعه بازار
  رازی مالک فتاحی مدیر امور شعب و نمایندگان
  سامان مختار ناصری مدیر شعب عمومی 
  سرمد حمیدرضا کتیرائی مدیر استان ها و شبکه فروش
  سینا محمدرضا  درمانلو  مدیر امور شعب
  کارآفرین لعیا خسروی معاون مدیر امور نمایندگان
  کوثر لاله کریمی مدیر بازاریابی
  ما ابوالفضل برخی سرپرست مدیریت امور نمایدگان و کارگزاران
  معلم آزاد حسنی  
  میهن عباس احمدیان مشاور مدیرعامل در امور بازاریابی و فروش
  نوین حمیدرضا صفری