در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه شبکه فروش که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر اول کارگروه: جناب آقای دکتر بهمن سوری (بیمه معلم)

   

  دبیر دوم کارگروه:

   

  اعضای کارگروه:

  جناب آقای حسین روحی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ایران)
  حناب آقای جواد بهاری آبان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آسیا)
  جناب آقای حسن آشیانی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه البرز)
  جناب آقای ذوالفقار فتح الهی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دانا)
  جناب آقای داوود مقدم عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه پارسیان)
  جناب اقای فریدون کاظمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه رازی)
  سرکار خانم مهدیه بصیر عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه توسعه)
  جناب آقای پرویز نصیری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای حمیدرضا کرم زاده عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سینا)
  جناب آقای امین کریم عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه امید)
  جناب آقای حامد فرشباف ماهریان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه حافظ)
  جناب آقای مهدی خیرخواهان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دی)
  جناب آقای حسن سعیدی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سامان)
  جناب آقای اسد اسدی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ایران معین)
  جناب آقای حمیدرضا صفری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه نوین)
  جناب آقای عبدالکریم کریمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای رحمت خسروی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه میهن)
  جناب آقای معصومه نجات بخش عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه کوثر)
  جناب اقای ابوالفضل برخی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ما)
  جناب آقای شهاب الدین شریعت مجد عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آرمان)
  جناب آقای فرزان فروزان فر عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آسماری)
  سرکار خانم مریم قندور عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه تعاون)
  جناب آقای حسین پایندانی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سرمد)
  جناب آقای قاسم قشقاوی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای اسماعیل قاسمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای محمد رضا صدوقی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه زندگی خاور میانه)
  جناب آقای غلامرضا شفیعی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه متحد قشم)
  جناب آقای میثم مولایی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه زندگی باران)

   

  * تاریخ بروزرسانی:10  مرداد  1401