در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه شبکه فروش که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه:بهمن سوری

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای حسین بیداریان عضو کارگروه شبکه فروش (صندوق تأمین خسارت های بدنی)
  جناب آقای سعید حاجیان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه البرز)
  جناب آقای ضیاءالدین صادقیان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه امید)
  جناب آقای اسد اسدی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ایران معین)
  جناب آقای حسین روحی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ایران)
  جناب آقای مهدی رشیدپور عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آرمان)
  جناب آقای فرزان فروزانفر عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آسماری)
  جناب آقای جواد بهاری آبان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آسیا)
  جناب آقای مجتبی خسروی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه پارسیان)
  جناب آقای عبدالکریم کریمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای فرزانه سلیمانی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه تجارت نو)
  سرکار خانم مریم قندور عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه تعاون)
  جناب آقای مهدیه بصیر عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه توسعه)
  جناب آقای حامد فرشباف عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه حافظ)
  جناب آقای محمد اسماعیل قزوهی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای یداله عبدالمالکی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دانا)
  جناب آقای سید مسعود حسینی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دانا)
  جناب آقای مهدی خیرخواهان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دی)
  جناب آقای فریدون کاظمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه رازی)
  جناب آقای محمد غلامرضایی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه زندگی باران)
  جناب آقای محمدرضا صدوقی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه زندگی خاورمیانه)
  جناب آقای حسن سعیدی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سامان)
  جناب آقای حمیدرضا کتیرائی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سرمد)
  جناب آقای حمیدرضا کرم زاده عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سینا)
  جناب آقای پرویز نصیری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه کارآفرین)
  سرکار خانم معصومه نجات بخش عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه کوثر)
  جناب آقای ابوالفضل برخی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ما)
  جناب آقای مختار مرادی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه متحد قشم)
  جناب آقای بهمن سوری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه معلم)
  جناب آقای پیمان قربانی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ملت)
  جناب آقای رحمت خسروی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه میهن)
  جناب آقای حمیدرضا صفری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه نوین)
     

   

  * تاریخ بروزرسانی:1 دی ماه 1399