در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه شبکه فروش که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه:بهمن سوری

   

  اعضای کارگروه:

  بهمن سوری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه  آرمان)
  حمید جولائی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه البرز)
  ضیاءالدین صادقیان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه امید)
  اسد اسدی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ایران معین)
  حسین روحی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ایران)
  فرزان فروزانفر عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آسماری)
  احمد صحرانورد عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آسیا)
  محسن فتحی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه پارسیان)
  محمد درهم فروش عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه پاسارگاد)
  فرزانه سلیمانی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه تجارت نو)
  مریم قندور عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه تعاون)
  ساناز ستوده عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه حافظ)
  مختار رحیمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه حکمت صبا)
  یداله عبدالمالکی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دانا)
  یاسر فرهی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دی)
  سهراب جافریان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه رازی)
  محمدرضا صدوقی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه زندگی خاورمیانه)
  مختار ناصری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سامان)
  حمیدرضا کتیرائی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سرمد)
  محمدرضا درمانلو عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سینا)
  لعیا خسروی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه کارآفرین)
  معصومه نجات بخش عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه کوثر)
  ابوالفضل برخی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ما)
  آزاد حسنی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه معلم)
  سید حمید موسوی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ملت)
  مجید ارستن عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه میهن)
  حمیدرضا صفری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 5 اسفند 1397