در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه شبکه فروش که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: دکتر بهمن سوری (بیمه معلم)

   

  اعضای کارگروه:

  حسن آشتیانی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه البرز)
  امین کریم عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه امید)
  اسد اسدی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ایران معین)
  حسین روحی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ایران)
  شهاب الدین شریعت مجد عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آرمان)
  فرزان فروزانفر عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آسماری)
  جواد بهاری آبان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آسیا)
  داود مقدم عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه پارسیان)
  عبدالکریم کریمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه پاسارگاد)
  قاسم قشقاوی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه تجارت نو)
  مریم قندور عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه تعاون)
  مهدیه بصیر عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه توسعه)
  حامد فرشباف عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه حافظ)
  اسماعیل قاسمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه حکمت صبا)
  حسن زیادخانی قاسمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دانا)
  مهدی خیرخواهان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دی)
  فریدون کاظمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه رازی)
  میثم مولایی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه زندگی باران)
  محمدرضا صدوقی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه زندگی خاورمیانه)
  حسن سعیدی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سامان)
  مهدی شمسائی زفرقند عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سرمد)
  حمیدرضا کرم زاده عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سینا)
  پرویز نصیری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه کارآفرین)
  معصومه نجات بخش عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه کوثر)
  ابوالفضل برخی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ما)
  جواد نصراللهی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه متحد قشم)
  پیمان قربانی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ملت)
  سعید صمدی فر عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه میهن)
  حمیدرضا صفری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی:20 دی 1400