در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه روابط عمومی و تبلیغات که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: داود شکری

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای ناصر لقائی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  جناب آقای نصرت اله محمدی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه البرز)
  سرکار خانم طاهره عالم باقری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه امید)
  جناب آقای حامد هاتفی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ایران معین)
  جناب آقای سید علیرضا سادات میر عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ایران)
  جناب آقای حسین ستوده حقیقی فرد عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آرمان)
  سرکار خانم راضیه تاجیک عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آسماری)
  جناب آقای محمد مظفر خرمی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آسیا)
  جناب آقای افشین نوری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه پارسیان)
  جناب آقای عبدالوهاب جاذبی مقدم عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای محمد صاحب بیانی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای امیر لعلی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه تعاون)
  جناب آقای مهرداد عسگری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه توسعه)
  سرکار خانم مهکامه عبدی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه حافظ)
  جناب آقای احسان طایفی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای مجید ملازاده قمی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه دانا)
  جناب آقای سید فرید میر موسوی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه دی)
  سرکار خانم سمیه محمدی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه رازی)
  جناب آقای رامتین حامی فرد عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه زندگی باران)
  سرکار خانم مریم زمردیان عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سامان)
  جناب آقای احمدرضا تهرانی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سرمد)
  جناب آقای محمود سلطان آبادی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سینا)
  سرکار خانم میگل پارسا عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای احمدرضا عصاری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه کوثر)
  جناب آقای داود شکری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ما)
  سرکار خانم فاطمه عابدینی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه متحد قشم)
  جناب آقای دامون ترابی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه متقابل کیش)
  سرکار خانم آزاده هراتی زاده عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه معلم)
  سرکار خانم ملیحه حسینی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ملت)
  جناب آقای کریم همتی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه میهن)
  جناب آقای مهدی شمسایی ظفرقندی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه نوین)
  جناب آقای کامران ناقوسی عضو کارگروه روابط عمومی (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی: 1 دی ماه 1399