در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه روابط عمومی و تبلیغات که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه:

  مهدی شمسایی ظفرقندی

   

  اعضای کارگروه:

  ناصر لقائی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  نصرت اله محمدی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه البرز)
  فرناز کیان مهر عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه امید)
    عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ایران معین)
  سید علیرضا سادات میر عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ایران)
  کریم همتی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آرمان)
  راضیه تاجیک عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آسماری)
  محمود افشاری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آسیا)
  افشین نوری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه پارسیان)
  عبدالوهاب جاذبی مقدم عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه پاسارگاد)
  محمد صاحب بیانی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه تجارت نو)
  حامد هاتفی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه تعاون)
  مریم علی نیا عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه حافظ)
  احسان طایفی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه حکمت صبا)
    عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه دانا)
  سید فرید میر موسوی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه دی)
  سمیه محمدی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه رازی)
  مهدی شیرخان عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  مریم زمردیان عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سامان)
  احمدرضا تهرانی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سرمد)
  محمود سلطان آبادی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سینا)
    عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه کارآفرین)
  احمدرضا عصاری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه کوثر)
  داود شکری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ما)
  سمیه اکبری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه متقابل قشم)
  آزاده هراتی زاده عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه معلم)
  مهدی جمشیدیان عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ملت)
  پدرام لقمانی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه میهن)
  مهدی شمسایی ظفرقندی دبیر کارگروه روابط عمومی (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 5 اسفند 1397