در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه روابط عمومی و تبلیغات که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: دکتر سید فرید میر موسوی (بیمه دی)

   

  اعضای کارگروه:

   

  ناصر لقائی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  نصرت اله محمدی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه البرز)
  پریسا سید حسینی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه امید)
  ولی مهدی پور عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ایران)
  زهرا فرهادلو عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آرمان)
  راضیه تاجیک عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آسماری)
  محمد مظفر خرمی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آسیا)
  افشین نوری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه پارسیان)
  علی کارخانه عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه پاسارگاد)
  رضا پورقاسم عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه تجارت نو)
  سمیه محمدی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه تعاون)
  مهرداد عسگری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه توسعه)
  حامد هاتفی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه حافظ)
  احسان طایفی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه حکمت صبا)
  مجید ملازاده قمی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه دانا)
  سید فرید میر موسوی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه دی)
  ناصرالدین اسلامی فرد عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه رازی)
  رامتین حامی فرد عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه زندگی باران)
  سید میثم عطری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  مریم زمردیان عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سامان)
  ادریس سالاری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سرمد)
  محمود سلطان آبادی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سینا)
  میگل پارسا عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه کارآفرین)
  مهدی تربتی فرد عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه کوثر)
  الهام محسنی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه متحد قشم)
  دامون ترابی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه متقابل کیش)
  آزاده هراتی زاده عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه معلم)
  ملیحه حسینی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ملت)
  کریم همتی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه میهن)
  زهره گلدار عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه نوین)
  کامران ناقوسی عضو کارگروه روابط عمومی (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 20 دی 1400