در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی درمان

  کارگروه تخصصی درمان

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.   تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای ...


 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

   

  تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.

   

  از جمله در رشته درمان که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: سید مجتبی عطری (بیمه دانا)

   

  اعضای کارگروه:

  حمید جهاندیده عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه البرز)
  علی باقری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه امید)
  اسد اسدی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه ایران معین)
  فاطمه برهمن عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه ایران)
  سارا کریمی نژاد عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه آرمان)
  معصومه حسین پور عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه آسماری)
  سید احمد حسینی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه آسیا)
  مجید گرشاسبی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه پارسیان)
  فروزان شهیدی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه پاسارگاد)
  منا عروجی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه تجارت نو)
  رزا سعیدی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه تعاون)
  معصومه حسن پور عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه حکمت صبا)
  نورعلی نوری پرنیق عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه دانا)
  مجتبی عابد عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه دی)
  مجید نجفی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه رازی)
  فرهاد اسکندری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه سامان)
  علی آفرین عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه سرمد)
  پروین قهرمانیان عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه سینا)
  سعید بیژنی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه کارآفرین)
   حسین عبدالوند عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه کوثر)
  آتنا احمدی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه ما)
  مهرنوش دربندسری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه متحد قشم)
  زهرا زندی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه معلم)
  فروزان رادمهر عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه ملت)
  مریم غفاری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه میهن)
  محسن حسینی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 20 دی 1400