در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی درمان

  کارگروه تخصصی درمان

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.   تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای ...


 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

   

  تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.

   

  از جمله در رشته درمان که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: سید مجتبی عطری

   

  اعضای کارگروه:

  جناب آقای محمد پور رحیمی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه البرز)
  جناب آقای علی باقری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه امید)
  جناب آقای جلال علیپور عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه ایران معین)
  جناب آقای محمد حسن اناری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه ایران)
  جناب آقای اکبر رواقی اردبیلی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه آرمان)
  سرکار خانم شبنم سادات شاه طاهری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه آسماری)
  جناب آقای سید احمد حسینی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه آسیا)
  جناب آقای مجید گرشاسبی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه پارسیان)
  سرکار خانم فروزان شهیدی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه پاسارگاد)
  سرکار خانم منا عروجی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای امید رئیس دانائی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه تعاون)
  سرکار خانم سارا زارع عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه حافظ)
  سرکار خانم معصومه حسن پور عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای سید مجتبی عطری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه دانا)
  جناب آقای نورعلی نوری پرنیق عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه دانا)
  جناب آقای حسین یاوری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه دی)
  جناب آقای مجید نجفی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه رازی)
  جناب آقای فرهاد اسکندری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه سامان)
  جناب آقای علی آفرین عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه سرمد)
  سرکار خانم پروین قهرمانیان عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه سینا)
  جناب آقای سعید بیژنی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای حسین عبدالوند عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه کوثر)
  جناب آقای سید محمدرضا نوربها عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه ما)
  سرکار خانم مهرنوش دربندسری عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه متحد قشم)
  سرکار خانم زهرا زندی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه معلم)
  جناب آقای مسعود همتی گل سفیدی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه ملت)
  جناب آقای علی اکبر پیک آزادی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه میهن)
  جناب آقای محسن حسینی عضو کارگروه بیمه درمان (بیمه نوین)
  جناب آقای مجید جودکی عضو کارگروه بیمه درمان (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 1 دی ماه 1399