در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه حقوقی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: عباس لطفی مقدم (بیمه دانا)

   

  اعضای کارگروه:

   

  سید حسن نبوی عضو کارگروه حقوقی (بیمه البرز)
  امیر برابری عضو کارگروه حقوقی (بیمه امید)
  امیر صادق رحمانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه ایران معین)
  مریم کاویانی فر عضو کارگروه حقوقی (بیمه ایران)
  زهرا سپار عضو کارگروه حقوقی (بیمه آرمان)
  اشکان مستجابی عضو کارگروه حقوقی (بیمه آسماری)
  بابک نظری عضو کارگروه حقوقی (بیمه آسیا)
  جلال شاکری بهادر عضو کارگروه حقوقی (بیمه پارسیان)
  سید محمد حجتی عضو کارگروه حقوقی (بیمه پاسارگاد)
  امید ملا کریمی عضو کارگروه حقوقی (بیمه تجارت نو)
  سحر نوری خانقاه عضو کارگروه حقوقی (بیمه تعاون)
  سیامک علائی عضو کارگروه حقوقی (بیمه توسعه)
  فاطمه امیری عضو کارگروه حقوقی (بیمه حافظ)
  پوریا جمشیدی فولادی عضو کارگروه حقوقی (بیمه حکمت صبا)
  عباس لطفی مقدم عضو کارگروه حقوقی (بیمه دانا)
  محمد آهنی عضو کارگروه حقوقی (بیمه دی)
  حکیمه انصاری رامندی عضو کارگروه حقوقی (بیمه رازی)
  حسین سوهانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  فرهاد معزی عضو کارگروه حقوقی (بیمه سامان)
  مهدی شعبان نیا عضو کارگروه حقوقی (بیمه سرمد)
  علیرضا غلامیان عضو کارگروه حقوقی (بیمه کارآفرین)
  داود کرمی عضو کارگروه حقوقی (بیمه کوثر)
  محسن علی میرزایی عضو کارگروه حقوقی (بیمه ما)
  ماندانا حیدری عضو کارگروه حقوقی (بیمه متحد قشم)
  پروین محمدی دینانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه معلم)
  محمدرضا نورنژاد عضو کارگروه حقوقی (بیمه ملت)
  اشکان عسگری مهرآبادی عضو کارگروه حقوقی (بیمه نوین)
  آرش خدایاری عضو کارگروه حقوقی (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 20 دی 1400