در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه حقوقی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: عباس لطفی مقدم

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای سید حسن نبوی عضو کارگروه حقوقی (بیمه البرز)
  جناب آقای امیر برابری عضو کارگروه حقوقی (بیمه امید)
  جناب آقای سید رضا کمالی سیدبیگلو عضو کارگروه حقوقی (بیمه ایران معین)
  جناب آقای کامبیز رعدی عضو کارگروه حقوقی (بیمه ایران)
  سرکار خانم زهرا سپار عضو کارگروه حقوقی (بیمه آرمان)
  جناب آقای اشکان مستجابی عضو کارگروه حقوقی (بیمه آسماری)
  جناب آقای بابک نظری عضو کارگروه حقوقی (بیمه آسیا)
  جناب آقای جلال شاکری بهادر عضو کارگروه حقوقی (بیمه پارسیان)
  جناب آقای سید محمد حجتی عضو کارگروه حقوقی (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای امید ملا کریمی عضو کارگروه حقوقی (بیمه تجارت نو)
  سرکار خانم سحر نوری خانقاه عضو کارگروه حقوقی (بیمه تعاون)
  جناب آقای سیامک اعلایی عضو کارگروه حقوقی (بیمه توسعه)
  جناب آقای منصور میانسری عضو کارگروه حقوقی (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای عباس لطفی مقدم عضو کارگروه حقوقی (بیمه دانا)
  جناب آقای محمد آهنی عضو کارگروه حقوقی (بیمه دی)
  سرکار خانم حکیمه انصاری رامندی عضو کارگروه حقوقی (بیمه رازی)
  سرکار خانم مژگان جهانمردی عضو کارگروه حقوقی (بیمه زندگی باران)
  جناب آقای حسین سوهانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  جناب آقای فرهاد معزی عضو کارگروه حقوقی (بیمه سامان)
  جناب آقای مهدی شعبان نیا عضو کارگروه حقوقی (بیمه سرمد)
  جناب آقای علیرضا غلامیان عضو کارگروه حقوقی (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای داود کرمی عضو کارگروه حقوقی (بیمه کوثر)
  جناب آقای محسن علی میرزایی عضو کارگروه حقوقی (بیمه ما)
  سرکار خانم ماندانا حیدری عضو کارگروه حقوقی (بیمه متحد قشم)
  سرکار خانم پروین محمدی دینانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه معلم)
  جناب آقای محمدرضا نورنژاد عضو کارگروه حقوقی (بیمه ملت)
  جناب آقای مهدی احمدی عضو کارگروه حقوقی (بیمه میهن)
  جناب آقای سعید قاهری عضو کارگروه حقوقی (بیمه نوین)
  جناب آقای محمد آقازاده وظیفه خواه عضو کارگروه حقوقی (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 1 دی ماه 1399