در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه بیمه های زندگی که اعضای آن عبارتند از:

   

   

  شرکت نام نام خانوادگی  سمت در شرکت
  آرمان فتانه مبصری  
  آسماری مریم جوشقانی اکچوئر و مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری
  آسیا احمد  سربخشیان مدیرعمر و پس انداز
  البرز علی فرزین مدیر بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری
  امید زهرا  عالی پور محاسب فنی (اموال و اشخاص)
  ایران سیمین  محمودی معاون نظارت بر بیمه های زندگی اداره کل بیمه های اشخاص
  ایران معین احد رحیم زاده مدیریت بیمه های اشخاص 
  پارسیان امین محمدی مدیر بیمه های زندگی
  پاسارگاد هدیه ولی زاده معاون مدیر بیمه های عمر و تامین آتیه
  تجارت نو جواد کاووسی محاسب فنی(اکچوئر)-معاون مدیر در صدور بیمه های عمر
  تعاون مسعود همتی گل سفیدی مدیر بیمه های اشخاص
  حافظ سارا زارع رییس اداره صدور اشخاص
  حکمت صبا ابوطالب  عابدینی معاون مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری
  خاورمیانه محمدمهدی تربتی مدیر محاسبات فنی و توسعه محصول
  دانا عزت اله حقیقتی  
  دی مرتضی شکوری مدیر بیمه های عمر انفرادی
  رازی عباس رنجبر کلهرودی مدیر بیمه های زندگی
  سامان شیما آرا مدیر عمر و اندوخته ساز حوادث
  سرمد حمید بایگان مدیر بیمه زندگی
  سینا عباس  هوشیار  مدیر بیمه های عمر
  کارآفرین الناز کیانی مدیریت بیمه عمر و سرمایه گذاری
  کوثر مرتضی کامرانی مدیر بیمه های زندگی
  ما وحید مرادی سرپرست مدیریت بیمه های عمر
  معلم سعید گیوه چی مدیر بیمه های زندگی
  میهن ابوالحسن صدریه معاون مدیر عامل در بیمه های زندگی
  نوین وحیدرضا جمالی مدیر بیمه های زندگی