در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه بیمه های زندگی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: علی فرزین (بیمه البرز)

   

  اعضای کارگروه:

  صدیقه ابراهیمی حسینی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه امید)
  اسد اسدی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه ایران معین)
  سیمین محمودی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه ایران)
  اکبر رواقی اردبیلی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه آرمان)
  مهدی خسروی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه آسیا)
  کامران فرهادسرشت عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه پارسیان)
  هدیه ولی زاده عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه پاسارگاد)
  جواد کاووسی راد عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه تجارت نو)
  محمد حسین یوسفی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه تعاون)
  نسیم صالحی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه توسعه)
  سودابه کاشی علی آبادی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه حکمت صبا)
  عزت اله حقیقتی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه دانا)
  زهرا فخاری نژاد عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه دی)
  جلال علیپور عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه رازی)
  سروناز درواری عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه زندگی باران)
  تابان شجاعی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  شیما آرا عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه سامان)
  غزاله فخارزاده عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه سامان)
  روح اله عظیمی گل تپه عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه سرمد)
  عباس هوشیار عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه سینا)
  پریا فدایی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه کارآفرین)
  مرتضی کامرانی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه کوثر)
  وحید مرادی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه ما)
  سعید گیوه چی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه معلم)
  سنا مصلی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه ملت)
  وحیدرضا جمالی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه نوین)

   

  تاریخ بروز رسانی 20 دی 1400