در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه بیمه های زندگی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه:احمد سربخشیان

   

  اعضای کارگروه:

  علی فرزین عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه البرز)
  زهرا عالی پور عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه امید)
  جلال علیپور عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه ایران معین)
  سیمین محمودی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه ایران)
  فتانه مبصری عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه آرمان)
  احمد سربخشیان عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه آسیا)
  ژیلا رضوی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه آسیا)
  امین محمدی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه پارسیان)
  هدیه ولی زاده عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه پاسارگاد)
  جواد کاووسی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه تجارت نو)
  مسعود همتی گل سفیدی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه تعاون)
  سارا زارع عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه حافظ)
  سودابه کاشی علی آبادی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه حکمت صبا)
  عزت اله حقیقتی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه دانا)
  محسن سیف پور عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه دانا)
  مرتضی شکوری عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه دی)
  مژده موسوی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه رازی)
  محمد مهدی تربتی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  شیما آرا عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه سامان)
  افسانه حاتمی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه سرمد)
  عباس هوشیار عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه سینا)
  الناز کیانی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه کارآفرین)
  مرتضی کامرانی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه کوثر)
  وحید مرادی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه ما)
  سعید گیوه چی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه معلم)
  ریحانه جناتی کاشانی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه ملت)
  فریبا رسولی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه میهن)
  وحیدرضا جمالی عضو کارگروه توسعه بیمه های زندگی (بیمه نوین)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی: 5 اسفند 1397