در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

  تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.

  از جمله در رشته بیمه های مسئولیت که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه: مصطفی آقارضی (بیمه ما)

   

  اعضای کارگروه:

  محمدرضا معینی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه البرز)
  مهدی عباسی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه امید)
  محمد یسلیانی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ایران معین)
  مدریک پیرصاحب عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ایران)
  علی سامنی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آرمان)
  الهام جلوی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آسماری)
  مسعود مؤمن زاده نائینی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آسیا)
  علی گنجی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه پارسیان)
  مهرنوش نجابتی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه پاسارگاد)
  علی فتحی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه تجارت نو)
  عسل اشتری عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه تعاون)
  نسیم صالحی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه توسعه)
  سعید طاهری عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه حافظ)
  افشین اشعر عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه حکمت صبا)
  سید مسعود حسینی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه دانا)
  هنگامه بخشی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه دی)
  شهرزاد حقگذار شهیدی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه رازی)
  علی صرفی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سامان)
  مهدیه السادات میرهاشمی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سرمد)
  محمدرضا پازرئی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سینا)
  احسان صالحی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه کارآفرین)
  محمد مهدی فتاحیان عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه کوثر)
  بهروز طیار عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه معلم)
  مجید حسن پور عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ملت)
  احسان اردشیریان عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه میهن)
  محمدرضا بابایی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی:20 دی  1400