در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

  تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.

  از جمله در رشته بیمه های مسئولیت که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه: مدریک پیرصاحب

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای محمدرضا معینی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه البرز)
  جناب آقای علیرضا صادقی نیا عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه امید)
  جناب آقای حسین پایندانی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ایران معین)
  جناب آقای مدریک پیرصاحب عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ایران)
  جناب آقای علی سامنی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آرمان)
  جناب آقای سینا مهرپژوه عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آسماری)
  جناب آقای مسعود مؤمن زاده نائینی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آسیا)
  جناب آقای علی گنجی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه پارسیان)
  سرکار خانم مهرنوش نجابتی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه پاسارگاد)
  سرکار خانم محبوبه ضیاء فروغی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه تجارت نو)
  سرکار خانم عسل اشتری عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه تعاون)
  جناب آقای محمد باباکردی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه تعاون)
  سرکار خانم شبنم بیگ زاده عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه توسعه)
  جناب آقای سعید طاهری عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه حافظ)
  جناب آقای افشین اشعر عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای بهروز مهدی قلی زاده عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه دانا)
  سرکار خانم هنگامه بخشی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه دی)
  سرکار خانم شهرزاد حقگذار شهیدی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه رازی)
  جناب آقای علی صرفی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سامان)
  سرکار خانم مهدیه السادات میرهاشمی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سرمد)
  جناب آقای محمدرضا پازرئی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سینا)
  جناب آقای احسان صالحی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای پیام درگاهی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه کوثر)
  جناب آقای مصطفی آقارضی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ما)
  جناب آقای بهروز طیار عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه معلم)
  جناب آقای مجید حسن پور عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ملت)
  جناب آقای ناصر رشیدی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه میهن)
  جناب آقای محمدرضا بابایی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه نوین)
  جناب آقای داود میرشکاری عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی:1 دی ماه 1399