در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته بیمه های مسئولیت که اعضای آن عبارتند از:

  دبیر کارگروه:پوریا احمدنجم آبادی

   

   

  اعضای کارگروه:

  اردشیر بازگیرفرد عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه البرز)
  محمد ترابی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه امید)
  حسین پایندانی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ایران معین)
  مدریک پیرصاحب عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ایران)
  محمدرضا بابائی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آرمان)
  سینا مهرپژوه عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آسماری)
  حمیدرضا ساری اصلان عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آسیا)
  علی گنجی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه پارسیان)
  مهرنوش نجابتی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه پاسارگاد)
  محبوبه ضیاء فروغی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه تجارت نو)
  محمد باباکردی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه تعاون)
  عسل اشتری عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه تعاون)
  احمد قلی پور عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه حافظ)
  افشین اشعر عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه حکمت صبا)
  بهروز مهدی قلی زاده عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه دانا)
  هنگامه بخشی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه دی)
  سعادت فراقی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه رازی)
  علی صرفی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سامان)
  الهام جلوی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سرمد)
  محمدرضا پازرئی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سینا)
  ولی اله طاهریان عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه کارآفرین)
  پیام درگاهی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه کوثر)
  مصطفی آقارضی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ما)
  بهروز طیار عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه معلم)
  یعقوب عظیمی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ملت)
  سارا حاتمی گیگلو عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه میهن)
  مهدیه میر هاشمی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه نوین)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی: 5 اسفند 1397