در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته  باربری  که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه: عزیز مهریاری لیما 

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای عزیز مهریاری لیما عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه البرز)
  جناب آقای علیرضا صادقی نیا عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه امید)
  جناب آقای سلیمان حمزوی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه ایران معین)
  جناب آقای مجید رحمتی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه ایران)
  سرکار خانم لیلا زهره عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه ایران)
  جناب آقای مازیار شفیعی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه آرمان)
  سرکار خانم صدیقه بهرام زاده عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه آسماری)
  جناب آقای علیرضا آقاجانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه آسیا)
  سرکار خانم سارا آقایی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه پارسیان)
  سرکار خانم مینا باقری عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه پاسارگاد)
  سرکار خانم پرگل پناهی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه تجارت نو)
  سرکار خانم الهام سادات صبور ابوانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه تعاون)
  سرکار خانم شبنم بیگ زاده عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه توسعه)
  جناب آقای علی عشقی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه حافظ)
  جناب آقای مختار رحیمی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای حمید علیجانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه دانا)
  سرکار خانم هنگامه بخشی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه دی)
  سرکار خانم سهیلا شرفی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه رازی)
  جناب آقای بهزاد گلخو عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه سامان)
  سرکار خانم معصومه طاهر مازندرانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه سامان)
  سرکار خانم الهام جلوی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه سرمد)
  جناب آقای رحیم عباسی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه سینا)
  سرکار خانم ندا ولیئی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای رضا ترکاشوند عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه کوثر)
  جناب آقای مصطفی آقارضی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه ما)
  سرکار خانم نیلوفر ملکی فر عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه متحد قشم)
  سرکار خانم مژگان صحت عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه متقابل کیش)
  جناب آقای محمد حبیبی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه معلم)
  سرکار خانم اکرم رفعتی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه ملت)
  جناب آقای ناصر رشیدی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه میهن)
  سرکار خانم سمیه سلیمانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه نوین)
  جناب آقای محمد آقاخانی عضو کارگروه بیمه باربری (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی: 1 دی ماه 1399