در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته اتومبیل که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: علی اصغر عنایت

   

  اعضای کارگروه:

   

   

  جناب آقای محمدرضا توکلی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه البرز)
  جناب آقای امین کریم عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه امید)
  جناب آقای سلیمان حمزوی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ایران معین)
  جناب آقای عباسعلی فراشیانی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ایران)
  جناب آقای نیما لطفی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آرمان)
  سرکار خانم صدیقه بهرام زاده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسماری)
  جناب آقای محمود مهربان عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسیا)
  جناب آقای محمد تقی فضل هاشمی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسیا)
  جناب آقای علی اصغر عنایت عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پارسیان)
  جناب آقای جعفر سلطانی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پارسیان)
  جناب آقای آرش ورشوکار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای عباس آقابراری عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای مصطفی زحمتی پاک عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه تعاون)
  جناب آقای فرزین افشار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه توسعه)
  جناب آقای علیرضا فاطمی بهشتی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه حافظ)
  سرکار خانم عذری نجفی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای علیرضا ضیایی پور عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه دانا)
  جناب آقای محمد علی رجبی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه دی)
  جناب آقای علی صیف زاده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه رازی)
  جناب آقای مهرداد اباذریان عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سامان)
  جناب آقای حسن پورحسینی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سرمد)
  جناب آقای رسول صالحی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سینا)
  جناب آقای اروج گروسی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای مسعود یوسفی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه کوثر)
  جناب آقای امیر کهن عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ما)
  جناب آقای سیاوش کمندی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه معلم)
  جناب آقای مصطفی ملکی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ملت)
  جناب آقای اسماعیل فلاحی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه میهن)
  جناب آقای سید محمدتقی آرام فر عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه نوین)
  جناب آقای وحید عزیز زاده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی:1 دی ماه 1399