در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

  تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه می پردازند.

  از جمله در رشته اتکایی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر اول کارگروه: سرکار خانم شعله نوری​ (بیمه ایران) 

   

  دبیر دوم کارگروه: جناب آقای سید ابراهیم مظهری موسوی ( بیمه آسیا)

       

   

  اعضای کارگروه:

   

   

  نسرین باقری عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه اتکایی امین)
  نوشین ختائی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  علیرضا پورحسن عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه البرز)
  مریم کدخدایی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه امید)
  فریال فراکش عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ایران معین)
  راضیه آقازاده وایقان عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آرمان)
  مهرنوش عباس نژاد عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آسماری)
  محمدرضا کمالی نفر عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه پارسیان)
  امین ضمیری عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه پاسارگاد)
  نازنین جدیدی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه تجارت نو)
  الهام وفایی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه تعاون)
  سمیرا بخشی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه حافظ)
  سید محمدرضا اسماعیلی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه حکمت صبا)
  حمید علیجانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه دانا)
   ویدا علی کوثرزاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه دی)
   علی زین ساز عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه رازی)
  نگین فتوحی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سامان)
  سارا پمپئی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سرمد)
  علی نجاد نیازی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سینا)
  عباس گریده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه کارآفرین)
   محسن امیری زاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه کوثر)
   احسان همتی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ما)
   نیلوفر ملکی فر عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه متحد قشم)
   مهرناز شجاعی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه متقابل کیش)
   فرشته رجوانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه معلم)
   عاطفه نقی زاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ملت)
   مرجان رضایی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه میهن)
   پیمانه تاجیک عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی:8 تیر 1401