در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته اتکایی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: محسن قره خانی

   

  اعضای کارگروه:

   

  نوشین ختائی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  علیرضا پورحسن عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه البرز)
  مریم کدخدایی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه امید)
  شعله نوری عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ایران)
  علی گل وری عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آرمان)
  مهرنوش عباس نژاد عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آسماری)
  امین محمدی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آسیا)
  محمدرضا کمالی نفر عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه پارسیان)
  محمدرضا حائری عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه پاسارگاد)
  علی سلطانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه تجارت نو)
  بهاره صدر موسوی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه تعاون)
  سید مجتبی کریمی یوسفی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه حافظ)
  سید محمدرضا اسماعیلی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه حکمت صبا)
  حسن نیکوی سمیعی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه دانا)
  ویدا علی کوثرزاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه دی)
  محسن قره خانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه رازی)
  نگین فتوحی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سامان)
  مرجان امیرانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سرمد)
  علی نجاد نیازی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سینا)
  محمد علی ضرابی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه کارآفرین)
  محسن امیری زاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه کوثر)
  احسان همتی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ما)
  فرشته رجوانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه معلم)
  عاطفه نقی زاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ملت)
  مرجان رضایی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه میهن)
  سمیه بساطی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 5 اسفند 1397