در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته آتش سوزی که اعضای آن عبارتند از:
   
  دبیرکارگروه: علیرضا مقرب
   
  اعضای کارگروه:
  علیرضا مقرب عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه البرز)
  محمد ترابی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه امید)
  سلیمان حمزوی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ایران معین)
  حمیدرضا رضایی نیا عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ایران)
  اسماعیل بحیرایی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آرمان)
  صدیقه بهرام زاده عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آسماری)
  اکبر مشتاقی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آسیا)
  لیلا مشکانی فراهانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه پارسیان)
  مصطفی رجب بلوکات عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه پاسارگاد)
  محمدرضا کیهان عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تجارت نو)
  حبیب ثالثی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تعاون)
  محمد باباکردی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تعاون)
  علیرضا فاطمی بهشتی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه حافظ)
  حمیرا اخوت عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه حکمت صبا)
  اسماعیل عتیقه فروش عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه دانا)
  الهه صادقی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه دی)
  رضا بیگدلی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه رازی)
  فریبا نقی پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سامان)
  حسین قربانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سرمد)
  سمیه سلطانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سینا)
  محمود کاظمی طامه عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه کارآفرین)
  حسن سماک امانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه کوثر)
  سید مهران انوری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ما)
  محمدرضا محمودی حسینی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه معلم)
  پریا الوندی پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ملت)
  حسن پوراسکندری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه میهن)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی: 5 اسفند 1397