در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.
  تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه می پردازند.
  از جمله در رشته آتش سوزی که اعضای آن عبارتند از:
   
   
  دبیر اول کارگروه: جناب آقای علیرضا مقرب  (بیمه البرز)
   
  دبیر دوم کارگروه: جناب آقای حسین قربانی (بیمه ایران)
   
   
  اعضای کارگروه:
  جناب آقای محمد رضا میرزایی دوستان عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آسیا)
  جناب آقای احمد لاری زاده  عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه البرز)
  جناب آقای وحید شریفی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه دانا)
  سرکار خانم لیلا مشکانی فراهانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه پارسیان)
  جناب آقای رضا بیگدلی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه رازی)
  سرکار خانم مهدیه بصیر عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه توسعه)
  جناب آقای امرالله زاده محمدی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای فرهاد عبدالهی جهرق عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سینا)
  سرکار خانم پریا الوندی پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ملت)
  جناب آقای مهدی عباسی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه امید)
  جناب آقای فرهاد رشیدی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه حافظ)
  سرکار خانم الهه صادقی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه دی)
  سرکار خانم فریبا نقی پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سامان)
  جناب آقای حمیدرضا فرض پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه اتکایی ایران معین)
  جناب آقای مهدی وهابی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه نوین)
  جناب آقای مصطفی رجب بلوکات عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای محمد رضا محمودی حسینی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه معلم)
  جناب آقای احسان اردشیریان عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه میهن)
  سرکار خانم لیلا رحیمی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه کوثر)
  جناب آقای سید مهران انوری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ما)
  جناب آقای میثم ذوالفقار زاده کرمانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آرمان)
  جناب آقای پیمان پارسا عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آسماری)
  جناب آقای حسن پوراسکندری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تعاون)
  جناب آقای حمید رضا رضاییان عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سرمد)
  جناب آقای مرتضی گودرزی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تجارت نو)
  سرکار خانم منیژه یادگاری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای مرتضی عباس نژاد فرد عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان)
   
  * تاریخ بروزرسانی: 15  آذر  1401