در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.
  تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه می پردازند.
  از جمله در رشته آتش سوزی که اعضای آن عبارتند از:
   
   
  دبیرکارگروه: علیرضا مقرب
   
   
  اعضای کارگروه:
  جناب آقای علیرضا مقرب عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه البرز)
  جناب آقای علیرضا صادقی نیا عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه امید)
  جناب آقای سلیمان حمزوی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ایران معین)
  جناب آقای سید مهران صادقی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ایران)
  جناب آقای میثم ذوالفقارزاده کرمانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آرمان)
  سرکار خانم صدیقه بهرام زاده عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آسماری)
  جناب آقای اکبر مشتاقی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آسیا)
  سرکار خانم لیلا مشکانی فراهانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه پارسیان)
  جناب آقای مصطفی رجب بلوکات عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای مرتضی گودرزی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای حسن پوراسکندری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تعاون)
  جناب آقای محمد باباکردی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تعاون)
  جناب آقای مهدیه بصیر عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه توسعه)
  جناب آقای رجبعلی سلیمانی نژاد عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه حافظ)
  سرکار خانم حمیرا اخوت عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای اسماعیل عتیقه فروش عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه دانا)
  سرکار خانم الهه صادقی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه دی)
  جناب آقای رضا بیگدلی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه رازی)
  سرکار خانم فریبا نقی پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سامان)
  سرکار خانم الهام جلوی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سرمد)
  جناب آقای فرهاد عبدالهی چهرق عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سینا)
  جناب آقای امراله زاده محمدی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه کارآفرین)
  سرکار خانم اعظم علیزاده عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه کوثر)
  جناب آقای سید مهران انوری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ما)
  جناب آقای محمدرضا محمودی حسینی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه معلم)
  سرکار خانم پریا الوندی پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ملت)
  سرکار خانم سمیه سلطانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه میهن)
  جناب آقای مهدی وهابی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه نوین)
  جناب آقای حسن معینیان عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (صندوق تأمین خسارت های بدنی)
   
  * تاریخ بروزرسانی: 1 دی ماه 1399