در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته آتش سوزی که اعضای آن عبارتند از:
   
   
   
   

  شرکت

  نام

  نام خانوادگی

  سمت  در شرکت

  آرمان

  سهیلا

  داودی

  مدیر آتش سوزی

  آسماری

  صدیقه

  بهرام زاده

  مدیر بیمه های اموال

  آسیا

  اکبر

  مشتاقی

  سرپرست مدیریت آتش سوزی

  البرز

  علیرضا

  مقرب

  مدیر بیمه‌های آتش سوزی

  امید

  محمد

  ترابی

  مدیر اموال و مسئولیت

  ایران

  حمیدرضا

  رضایی نیا

  رئیس اداره کل نظارت بر خسارت

  ایران معین

  سلیمان

  حمزوی

  مدیر بیمه های اموال

  پارسیان

  لیلا

  مشکانی فراهانی

  مدیر آتش سوزی

  پاسارگاد

  مصطفی

  رجب بلوکات

  مدیر بیمه های آتش سوزی

  تجارت نو

  محمدرضا

  کیهان

  مدیر اموال

  تعاون

  رجبعلی

  سلیمانی نژاد

  مدیر آتش سوزی

  حافظ

  یاسر

  ضرابیان

  رییس اداره خسارت اموال

  حکمت صبا

  حمیرا

  اخوت

  سرپرست بیمه های آتش سوزی

  دانا

  علیرضا

  ضیائی پور

   

  دی

  الهه

  صادقی

  مدیر بیمه های آتش سوزی و مهندسی

  رازی

  محسن

  جعفری

  مدیر آتش سوزی

  سامان

  فریبا

  نقی پور

  مدیر آتش سوزی

  سرمد

  حسین

  قربانی

  مدیر بیمه های اموال

  سینا

  محمد

  رضائی

  معاون فنی

  کارآفرین

  محمود

  کاظمی طامه

  مدیر آتش سوزی

  کوثر

  حسن

  سماک امانی

  مدیر آتش سوزی

  ما

  سید مهران

  انوری

  مدیر بیمه های آتش سوزی

  معلم

  محمدرضا

  محمودی

  مدیر آتش سوزی

  میهن

  طاهره

  گمار

  معاون بیمه های اموال

  نوین

  عسگر

  معزی

  مدیر آتش سوزی