در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.
  تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه می پردازند.
  از جمله در رشته آتش سوزی که اعضای آن عبارتند از:
   
   
  دبیر اول کارگروه: جناب آقای علیرضا مقرب  (بیمه البرز)
   
  دبیر دوم کارگروه:
   
   
  اعضای کارگروه:
  مهدی عباسی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه امید)
  حمیدرضا رضائیان عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ایران معین)
  حسین قربانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ایران)
  میثم ذوالفقارزاده کرمانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آرمان)
  صدیقه بهرام زاده عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آسماری)
  محمد رضا میرزائی دوستان عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آسیا)
  لیلا مشکانی فراهانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه پارسیان)
  مصطفی رجب بلوکات عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه پاسارگاد)
  مرتضی گودرزی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تجارت نو)
  حسن پوراسکندری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تعاون)
  مهدیه بصیر عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه توسعه)
  فرهاد رشیدی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه حافظ)
  منیژه یادگاری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه حکمت صبا)
  وحید شریفی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه دانا)
   الهه صادقی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه دی)
  رضا بیگدلی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه رازی)
  فریبا نقی پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سامان)
  حسن پورحسینی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سرمد)
  فرهاد عبدالهی جهرق عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سینا)
  امراله زاده محمدی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه کارآفرین)
  لیلا رحیمی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه کوثر)
  سید مهران انوری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ما)
  محمدرضا محمودی حسینی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه معلم)
  پریا الوندی پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ملت)
  احسان اردشیریان عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه میهن)
  مهدی وهابی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه نوین)
   
  * تاریخ بروزرسانی: 8 تیر 1401